Het centrale thema van het dierenpark is “7 werelddelen in 1 park”. Hierbij heeft Dierenpark Zie-ZOO zich als missie gesteld om daarbij speciale aandacht te geven aan het belang van biodiversiteit.

Biodiversiteit is een begrip voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen.  Het thema biodiversiteit komt letterlijk tot uiting in de uitstraling van het park. Het park heeft een relatief klein oppervlak met daarbinnen een grote variatie aan dierenleven uit alle windstreken. De dierverblijven zijn doelbewust niet gerangschikt per werelddeel, de bezoeker loopt dus niet van het ene werelddeel naar het andere. Er is voor gekozen om de biodiversiteit te benadrukken door de dieren uit verschillende werelddelen juist niet te ‘sorteren’ zodat de bezoeker tijdens zijn wandelroute steeds weer verrast wordt door de grote verscheidenheid aan diersoorten. Ondanks de beperkte ruimte wordt toch de natuurlijke leefwijze van de dieren steeds tot uitdrukking gebracht. Bij de inrichting van de verblijven is rekening gehouden met de habitat van de dieren die er worden gehouden. Op die manier en door middel van verrijkingsmateriaal wordt het natuurlijk gedrag gestimuleerd. Het welzijn van de dieren is leidend.

De route door het park neemt de bezoeker mee op ontdekkingsreis. Een ontdekkingsreis langs alle werelddelen waarbij educatieborden uitleg geven over de specifieke bijzonderheden van bepaalde dieren en hun habitat. Steeds wordt daarbij de link gelegd met de verschillende werelddelen, met de diversiteit aan dieren en met hun natuurlijke habitat in het werelddeel dat zij vertegenwoordigen.

Collectieplan en collectiebeheer zijn relatief nieuwe concepten. Historisch gezien was een dierentuin een verzameling dieren die bepaald werd door persoonlijke voorkeur en beschikbaarheid, waardoor een “samenraapsel” aan diersoorten ontstond. Tegenwoordig ligt dat wel anders: de dieren in de collectie zijn ambassadeurs voor hun soortgenoten in het wild. Immers, om bezoekers te overtuigen van het belang van de natuur, soortbehoud en diversiteit, is het belangrijk om de dieren waar het om gaat ook te tonen.

Binnen Dierenpark Zie-ZOO leven de dieren dus niet zomaar. Ze zijn uitgekozen, waarbij de keuzen worden bepaald in het collectie-overleg.

Online doneren

Je kunt snel en makkelijk onze dieren helpen door online te doneren.

Doneren