Algemene informatie

Pekari’s uit Zuid Amerika lijken op kleine zwijnen, hoewel ze officieel tot een andere familie behoren. De witlippekari is een zeldzame soort die diep in de tropische regenwouden leeft. Hij is roodbruin gekleurd en dankt zijn naam aan een witte plek rond zijn bek. Deze pekari’s leven in groepen van 50 tot 300 exemplaren. Ze zijn voornamelijk ’s nachts actief. De witlippekari is ongeveer 1 meter lang (kop-romp 95-100 cm; staart 2-5 cm), 50-60 cm hoog aan de schouder en 25-40 kg zwaar. De Witlippekari wordt bedreigd door ontbossing en doordat erop gejaagd wordt. Vaak worden er door jagers veel pekaries in 1 keer gedood, omdat ze in groepen leven en daardoor een makkelijk doelwit vormen. Op de IUCN lijst wordt deze pekari geclassifieerd als kwetsbaar (vulnerable).

Witlippekari

white-lipped peccary
Tayassu pecari

Witlippekari

Wat voor kleur zal zijn lip hebben?

Adopteer een eigen Witlippekari!

Wil je je eigen witlippekari adopteren?
DAT KAN!!

Adopteren

Wist je dat?

  • Ze wel 15 jaar oud kunnen worden
  • Ze leven van Mexico tot Paraguay
  • Ze vooral in het regenwoud leven