Algemene informatie

De witsnuitneusbeer, coati of pizote (Nasua narica) is een neusbeer die voorkomt van de zuidelijke Verenigde Staten tot noordelijk Zuid-Amerika. Neusberen hebben een lange staart die rechtopstaat wanneer ze lopen, en vaak geringd is. De neus is vrij lang en steekt ver over de bovenkaak uit. De lichaamslengte bedraagt, inclusief staart, 100 tot 120 cm, waarbij de staart al de helft van de totale lichaamslengte inneemt. Het gewicht kan variëren van 5 tot 12 kg. De witsnuitneusbeer heeft een groot aanpassingsvermogen en hij bewoont dan ook veel verschillende bosgebieden, van laaglandregenwouden tot bergbossen en nevelwouden. Soms zijn neusberen ook te vinden in graslandgebieden. In tegenstelling tot andere kleine beren is de neusbeer vooral overdag actief. De mannelijke dieren leven solitair en vertonen fel territoriaal gedrag tegenover elkaar. Vrouwelijke neusberen leven samen met de jongen in groepen van 4-20 leden. De meeste tijd wordt doorgebracht met het zoeken naar voedsel op de grond.

Witsnuitneusbeer

white-nosed coati
Nasua narica

Witsnuitneusbeer

Waarom zou-ie zo heten?

Adopteer een eigen Witsnuitneusbeer!

Wil je je eigen Witsnuitneusbeer adopteren?
DAT KAN!

Adopteren

Wist je dat?

  • Een witsnuitneusbeer kan wel 14 jaar worden
  • Ze krijgen 2 tot 7 jongen
  • Ze kunnen kilometers afleggen op zoek naar voedsel