Europa

Alpenmarmot

Alpenmarmot

Alpine Marmot
Marmota marmota

Een marmot uit de Alpen...

Ooievaar

Ooievaar

White Stork
Ciconia ciconia

Waarom bij geboortes altijd een ooievaar?

Pauwstaartduif

Fantail pigeon
Columba livia domestica

De koningin van de sierduiven...

Siberische steur

Siberische steur

Siberian sturgeon
Acipenser baerii

Waar zal die nou voorkomen?

Veelvraat

Veelvraat

Wolverine
Gulo gulo

Vreet ie dan echt zoveel?

Diamant steur

Russian sturgeon
Acipenser gueldenstaedtii

Diamant steur

Zeldzaam hoor, die diamantsteur!

Scheltopusik

Scheltopusik
Pseudopus apodus

Scheltopusik

Pantserhazelworm

Europa info

• Oppervlakte: 9.938.000 vierkante kilometer
• 6,8% van totale hoeveelheid land van de aarde
• Populatie: 731.000.000
• Meest bevolkte land: Rusland (138.739.892 inwoners)
Europa is wat betreft grootte het 6e werelddeel.  Alleen Australië is kleiner. Binnen Europa zijn er 47 landen. Het werelddeel Europa is onderdeel van het continent Eurazië. Waarschijnlijk was 80 tot 90 procent van Europa ooit bedekt geweest door bos. Het strekte zich uit van de Middellandse Zee naar de Noordelijke IJszee. Hoewel meer dan de helft van de oorspronkelijke bossen in Europa door ontbossing door de eeuwen heen is verdwenen, heeft Europa nog steeds meer dan een kwart van zijn grondgebied bedekt met bos, zoals de taiga van Scandinavië en Rusland, gemengde regenwouden van de Kaukasus en de kurkeikbossen in het westen van het Middellandse Zeegebied.
Europese moerasschildpad

Europese moerasschildpad

European pond turtle
Emys orbicularis

Een zoetwater schildpad

Pestvogel

Pestvogel

Bohemian waxwing
Bombycilla garrulus

In de middeleeuwen werd gedacht dat die de pest verspreidde...

Hop

Hop

Eurasian hoopoe
Upupa epops

Hoep, hoep, hoep?

Zomertortel

Zomertortel

Turtle dove
Streptopelia turtur

Ook bekend als tortelduif

Toulouse gans

Toulouse gans

Toulouse goose
Anser Anser domesticus

Een oud huisdierras...

Europese flamingo

Europese flamingo

Greater flamingo
Phoenicopterus roseus

Wordt ook wel "gewone flamingo" genoemd

Sneeuwuil

Sneeuwuil

Snowy Owl
Bubo scandiacus

Hedwig uit Harry Potter

Raaf

Raaf

Raven
Corvus corax

Groter dan een kraai